Psychoterapia psychodynamiczna

Zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi zrozumieć to czego on sam o sobie nie wie. Wynika to przede wszystkim z założenia, że na życie psychiczne człowieka ogromny wpływ mają nieświadome mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty i pragnienia oraz określone sposoby interpretowania rzeczywistości i relacji z innymi. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć dlaczego reaguje w określony sposób, na jakiej podstawie tworzy takie a nie inne sądy, z czego wynikają przeżywane przez niego emocje. Najważniejszym elementem w psychoterapii psychodynamicznej jest rozumienie pacjenta, rozumienie to jest dynamiczne – co znaczy, że cały czas diagnoza zmienia się wraz z trwającą terapią.  

Superwizja pracy socjalnej 

Superwizja pracy socjalnej to wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązywaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy - to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań. Celem superwizji jest poprawa jakości pracy, a co za tym idzie - polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest doświadczeniem bycia z innymi ludźmi. Jest to doświadczenie grupowe, podczas którego uczestnicy poprzez podejmowanie bezpośrednich interakcji poznają się wzajemnie i nabywają lub rozwijają umiejętności ważne w kontaktach z innymi ludźmi i samym sobą.  Celem treningu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się miedzy ludźmi poprzez uwrażliwienie ich na siebie nawzajem i na siebie samych.

Kontakt:

Poznań, ul. Zakręt 16/3 - Ośrodek In spe

+48 501358621

marek_lasota@op.pl